Google+ Followers

Thứ Ba, 16 tháng 2, 2016

HÒN BẤT TỬ

Tại danh thắng Vịnh Hạ Long có nhiều cảnh rất đẹp. Nhưng tôi ấn tượng nhất là Hòn Trống Mái- có người gọi là Hòn Gà chọi?. Tôi gọi là:  HÒN BẤT TỬ

Chàng phong độ ngẩng cao đầu trên bể
Nàng dịu dàng e lệ ngước nhìn lên
Dù nắng mưa bão tố vẫn dịu hiền
Lòng chung thủy mãi bền theo năm tháng

Chàng luôn luôn bao dung và độ lượng

Đứng cạnh Nàng che chở mọi phong ba
Không thế lực nào có thể bứt xa
Hòn Bất Tử muôn đời sau vẫn thế !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét