Google+ Followers

Thứ Năm, 12 tháng 1, 2017

NGẮM SÓNG

NHÂN CHUYẾN THĂM PHÚ QUỐC ĐÚNG NGÀY TẾT DƯƠNG LỊCH (01.01.2017) QUANG163 RA BỜ BIỂN NGẮM SÓNG LÚC HOÀNG HÔN. CHỢT NHỚ BÀI ĐÃ VIẾT VỀ SÓNG Ở BÃI BIỂN SẦM SƠN HÈ 2013:
 .
Sóng săn sóng trên đại dương mê mải 
Mệt và vui tìm trốn giữa biển đời 
Cuộn vào rồi sóng lại xa khơi 
Không bắt được mới cả đời khao khát !