Google+ Followers

Thứ Bảy, 3 tháng 11, 2018

TÂM TÌNH CUỐI THU

Xuân thì hữu hạn tuổi dầy thêm
Réo rắt hồn ta khúc nhạc mềm

Một thuở mơ màng Ai có biết
Cuối Thu trăng ướt giọt sương đêm !