Google+ Followers

Thứ Sáu, 19 tháng 5, 2017

SÓNG VÀ EM !

Dạo chơi trên bờ cát 
Những bước chân nhẹ nhàng 
Sóng dâng trào bọt trắng
Bắp chân trần xốn xang.

Triều lên nước ngập tràn
Quẫy mình theo con sóng
Gió đại dương lồng lộng
Sóng bên người mơn man...