Google+ Followers

Thứ Bảy, 24 tháng 2, 2018

VỊNH TAM CỐC BÍCH ĐỘNG

Hun hút vào sâu Bích Động hang
Nơi đây cảnh đẹp ít đâu bằng
Cỏ cây xanh thẳm sườn non cổ
Nhũ đá hồng tươi giữa động hoang
Lách ngược khe sâu mây trắng tụ
Trườn theo suối cạn nước xanh loang
Người đi kẻ đến đều ca ngợi
Tam Cốc Ninh Bình tuyệt thế gian !