Google+ Followers

Thứ Sáu, 19 tháng 2, 2016

HÌNH NHƯ ?

Hình như Xuân mới nhú
Ửng hồng trên má ai
Mưa Xuân bay lất phất
Giọt đọng nhành Đào phai
.
Một chút rượu nồng cay
Một cơn mơ chợt tỉnh
Sóng chỉ đâu ngoài biển
Giữa đất liền ...lại say !


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét