Google+ Followers

Chủ Nhật, 6 tháng 11, 2016

DỊU DÀNG

Dịu dàng buông lơi chiếc lá
Khi cơn gió nhẹ thoảng qua
Hình như bước chân rất lạ
Mà ta đã gặp đâu rồi ?
.
Dịu dàng một chút đó thôi
Đêm thứ Bẩy tuần Thu cuối
Mà sao nghe lòng diệu vợi
Đăm đăm mắt lá đang nhìn?
.
Dịu dàng giữ một niềm tin
Cho dù có điều chưa tỏ
Tiếng ai thầm thì trong gió
Đam mê bất chợt ùa về...!