Google+ Followers

Thứ Ba, 4 tháng 8, 2015

BÃO

Ù ù ...
gió rít thét gào
Ào ào...
 mưa trút
 như đào gốc lên.
Lạnh lùng
Cóc tía ngoài hiên
Cậu Trời 
chẳng sợ
Cơn điên của Trời !


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét