Google+ Followers

Thứ Sáu, 17 tháng 6, 2016

ĐÊM HÈ

Êm êm giấc ngủ đêm hè
Môi Nàng Phượng đậu, chỉ ve thức hoài
Nhẹ nhàng sà xuống cạnh ai
Ru cho ai ngủ giấc dài, mộng ngoan !