Google+ Followers

Thứ Hai, 21 tháng 1, 2013

NHỚ TÂY HỒ


      

       NHỚ TÂY HỒ

Tây Hồ Hà thành hàng liễu rủ 
Cành lá buông dài như tóc ai 
Trời vẫn lạnh Xuân đang về bên phố 
Cây nhớ ai mà mắt lá u hoài? 

  Bên hàng cây xưa tôi đi bên ai 

 Lặng lẽ bước, lặng lẽ nhìn hồ biếc
 Trời nổi gió một cơn mưa bất chợt
 Tóc em xòa thẫm nước vẫn bay bay...! 

 Ước mong một chiều Xuân hôm nay 

 Trời hửng nắng bên ai cùng đi dạo.
 Gió Tây Hồ dịu dàng lay vạt áo 
 Má ửng hồng mơn man tóc mây... !