Google+ Followers

Thứ Sáu, 15 tháng 9, 2017

MẮT THU

Thu buồn mắt lá chơi vơi
Ai đang ngóng giọt mưa rơi phương nào ?
Cúc vàng cho dạ nao nao
Thoảng thơm hương Sữa vương vào tóc ai !


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét