Google+ Followers

Chủ Nhật, 9 tháng 10, 2016

MUỐN...!

Muốn làm
ngọn gió đam mê
Lùa vào kẽ lá
đêm hè...miên man !
.
Muốn làm
con sóng nồng nàn
Ấp ôm bờ
đến ngập tràn...
chưa thôi !
1 nhận xét: