Google+ Followers

Thứ Ba, 8 tháng 3, 2016

XÚC CẢM
Sắc tím Lộc bình phủ kín ao
Tre xanh xòa bóng lá lao xao
Quên Đông bất chợt cơn mưa trút
Nhớ Hạ thoảng qua trận gió ào
Lắm lúc thanh bình vì dạ ổn
Đôi khi trỗi dậy bởi lòng nao
Bốn mùa nối vụ thay nhau nhỉ
Xúc cảm trong ta lại chợt trào !1 nhận xét: